Solidaritetstur 2020

Arrangør: Turen er organisert av Syvendedags Adventistkirkens barne- og ungdomsforening (SABU) i samarbeid med ADRA. 

Tid: uke 30, 31 og 32 (ca. 20. juli - 09. august 2020, vær obs på at dato kan forskyves med en dag eller to avhengig av flybilletter, etc.)

Søknad: For å få være med på turen, må du fylle ut skjemaet nedenfor og søke gjennom SABU. Vi gjør oppmerksom på at det kun er max 25 plasser tilgjengelig. Derfor kan det bli nødvendig å gjøre et utvalg blant søkerne. I så fall har SABU (ungdomsavdelingen) ansvar for å sikre at de som kommer med vil kunne møte de utfordringene som gruppen vil måtte hanskes med. Søknadsfristen er 17. februar 2020. Tilbakemelding på søknaden vil bli gitt innen 21. februar 2020. Det er viktig at du gir beskjed dersom du finner ut at reisen likevel ikke er aktuell for deg etter at du har sendt inn dette skjemaet.

Aldersgrenser: Nedre aldersgrense er 17 år. Dvs man må ha fylt 17 år før turen for å kunne søke om å bli med. Turens hovedmålgruppe er 17 – 30 år. (De under 18 år må få fylle ut en egenerklæring med samtykke av foreldre.)

Pris: Ordinær pris: 19.000 NOK 
16.000 NOK for FULLTIDSSTUDENTER UNDER 27 ÅR (inkludert reise, overnatting, de fleste måltider, etc)

OBS: Utgifter for vaksiner, noen få måltider og evt. lommepenger kommer i tillegg.

*Denne turen sponses mye av Adventistkirken i Norge, og det vil derfor bli dyrere for utenlandske søkere.

 

 

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}