Gruppepåmelding

Melder på du flere medlemmer i din menighet eller fra ditt lokallag kan du bruke gruppepåmelding. Vær klar over at du må ha en del informasjon klar for hver av deltagerne du skal melde på.

Individuell påmelding

Om du kun melder på deg selv, og eventuelt en annen, kan du bruke individuell påmelding